Dolić d.o.o. Kraljevo

9. maja 9

36103 Kraljevo

Kontaktirajte nas:

+381 36 371 483

+381 63 371 483

Servis ventilacije i klimatizacije

Ono što nas izdvaja od mnogih je da Dolić d.o.o. nakon projektovanja i montaže ventilacije i klimatizacije omogućava klijentu kompletno servisno održavanje uređaja i opreme u garantnom i vangarantnom roku. Vršimo servisiranje svih elemenata ventilacionog ili klimatizacionog sistema i po potrebi vršimo korekciju Vašeg postojećeg sistema kako bi povećali njegovu efikasnost i zadovoljili sve propise i standarde. Usluge servisiranja koje naša firma pruža obuhvataju:

Planiranje i priprema

Po dobijanjem zahteva za servis tim analizira kvar, priprema sav potreban materijal, doprema alat i opremu na mesto rada i kreira plan izrade servisiranja ili održavanja sistema.

Servisiranje

Prelazi se na popravku, proveravanje efektivnosti elemenata sistema, konkretan problem koji je prijavljen se odklanja i delovi koji bi potencionalno pravili problem u bliskoj budućnosti se pregledaju i menjaju ako je to potrebno.

Kontrola kvaliteta

Proverava se da li je servis kompletan, da li su delovi i elementi sistema pravilno povezani i da li je kvar uklonjen na najbolji mogući način.

Testiranje sistema

Pušta se u pogon ventilacioni sistem, pažljivo se testiraju sve komponente radi postizanja maksimalne iskorišćenosti sistema.

Čišćenje i dezinfekcija

Nakon kontrole i testiranja vršimo dezinfekciju kompletnog sistema ventilacije savremenim robot tehnologijama.

Primopredaja objekta

Predajemo sistem ili objekat klijentu koji je angažovao našu firmu za servisiranje i obezbeđujemo potrebnu garanciju na servis.

Redovno održavanje i servis je recept za dugovečnost ventilacije!